Om oss


Hälsa med häst drivs idag som en del av föreningen Grannhuset Stödcenter och inom föreningen arbetar vi flera personer med stor kunskap och erfarenhet av människor och hästar, både enskilt och tillsammans.
Här kommer lite information om oss.

Paulina Bengtsson och är i grunden behandlingsassistent men utbildad vidare inom psykologi, unga och nätet, PTSD och MI. Hon är grundare av Novahuset där hon arbetade förebyggande, stödjande och uppsökande mot sexuellt våld, föreläsare och författare, och sorgbearbetare. Paulina är även kontaktfamilj.

Paulina har många års erfarenhet av att arbeta med personer som utsatts för våld och trauman, personer inom LSS och inom olika boenden såsom HVB-hem och skyddade boenden. Under de senaste åren har hon genomgått flera utbildningar där fokus varit att använda hästar i stöd och aktivitet. Kurser som Paulina genomfört är Ridterapi, Att möta våld och trauma och den ettåriga tilläggsutbildningen Hästunderstödda insatser på Wången. Dessutom är hon utbildad instruktör i den prisbelönta och beprövade metoden Lära med hästar.

“-  Att här få vara något annat än sin diagnos eller utsatthet har jag sett som något otroligt värdefullt” /Paulina

Läs mer om hennes utbud här: www.kmeutb.se 

Carolina Medin är utbildad beteendevetare samt stresscoach, massör och meditationsledare. Hon har även fler utbildningar inom kroppsterapi i bagaget. Carolina har vid flertalet tillfällen föreläst. 

Carolina har i flera år arbetat som skolkurator inom Linköping samt Kinda kommun och har erfarenhet av att coacha både barn och vuxna. Hon erbjuder även coaching med hjälp av hästar, vid t.ex. stresshantering, medvetandegörande och självstärkande övningar. Inom det området har hon bl.a. gått kurserna Med hästen som arbetskamrat, Adventures in Awereness , Ridledarutbildning för islandshäst och har hållit ridlektioner för grupper och enskilda med fokus på medveten ridning.


“- Min intention är att skapa ett space för dig att vila i och bara få vara dig själv”
/ Carolina


Läs mer om hennes utbud här: www.stressa-av.nu

Fia Davidsson är djurskötare, behandlings/socialpedagog och nästintill beteendevetare (saknas 30 poäng). Utöver detta har Fia gått kurser i MI, lågaffektivt bemötande, MBT, ICDP där hon också är utbildad till föräldravägledare. Fia har även en viss erfarenhet av att föreläsa.
Fia har under flera år arbetat med utredning och behandling och arbetar nu på en skola där flera elever har ofrivillig skolfrånvaro där stallet har fått bli en tillvaro för lärande.

Fia är diplomerad inom mindfull tapping och gått kurser såsom Ridterapi och är även utbildad instruktör i den prisbelönta och beprövade metoden Lära med hästar.

“- Bakgrunden har egentligen ingen betydelse då jag möter individen efter var personen är i just den stunden” /Fia

Läs mer om Fias utbud via hästensomterapeuft på facebook och instagram

Emelie Sivertsson och Zingo som hunden heter bildar vårt pedagoghundsteam. Emelie har grundlärare med idrott och fritidshem som inriktning där hon jobbat som resurs med enskilda elever. Hon och hunden Zingo har erfarenhet av att träffa barn och unga med npf diagnoser där många har en ofrivillig skolfrånvaro. Emelie har även erfarenhet av att vara familjehem, kontaktperson och leda gymnastikgrupper.

Teamet är utbildat hos svenska pedagoghundsinstitutet och har genomgått lämplighetstest för att kunna kalla sig pedagoghundsteam och de arbetar på våra gårdar men öven runt om i hela Östergötland. 

"- Att få umgås med hunden kan ta bort oro och ångest. Hunden dömer inte och i den känslan kan personer släppa kraven och då våga" / Emelie

Läs mer om teamets utbud via Pedagogtassen på facebook

Karin Johansson är fysioterapeuft och har många års erfarenhet av att arbeta med barn och unga med funktionsvariation inom bl a habiliteringen. Karin har även erfarenhet av att arbeta på förskola. 

Snart börjar Karin en ny tjänst på en förskola som förskolepedagog där hon hoppas få arbeta än mer med rörelse, skapa trygghet och skapa förutsättningar för inlärning och hälsa. 

Karin är utbildad inom Hästunderstödda insatser på Strömsholm och har genom åren arbetat med hästar i sin tjänst som fysioterapeuft.

Fredrika Lindberg är barnskötare/undersköterska och är även utbildad inom MI och ICDP. Hon har flerårig erfarenhet av att arbeta inom social omsorg och har arbetar brett och mött personer i alla åldrar inom behandling och utredning under flera år.


Fredrika är diplomerad i kurser inom häst och djurunderstöda insatser b la i Stallyckans kurs. Hon äger Ölstad Gård 2A i Finspång där de använder deras djur inom behandlingsarbete. För henne är det viktigt att Ölstad Gård är en trygg öppen plats där alla känner sig välkomna.

”- Att få möta så många olika typer av individer och att få se dessa integrera med djur, ger mig det största beviset på att djur och människor i samspel verkligen gör gott för kropp o själ” /Fredrika


Läs mer om Fredrikas utbud via Ölstad Gård på facebook och instagram

Felicia Lundmark bor på Ängstugan där hälsa med häst har stora delar av sin verksamhet. Felicia har drivit privat ridskola i 10 år samt utbildat och ridit in hästar och har lång erfarenhet av att jobba med hästar samt med barn/ ungdomar och se hur de utvecklas tillsammans.

Idag jobbar hon som resurs inom skolan med barn som har NPF diagnos. Till hösten är tanken att hon skall plugga till socialpedagog .

”- Att få se ett barn växa och utvecklas när de umgås med hästar är fantastiskt ” /Felicia


Följ Felicia och Ängstugans hästcenter på facebook och instagram