Det finns något i hästens yttre som är bra för människans inre

Välkommen till hälsa med häst

Hälsa med häst är en del av den ideella föreningen Grannhuset Stödcenter som arbetar hälsofrämjande, förebyggande mot ohälsa, våld och utanförskap samt utbildande med hjälp av hästar, hund och naturen. Vi arbetar för att stärka färdigheter såsom samarbete, kommunikation, tillit, självkänsla och ledarskap genom teambuilding och utbildningsprogram. Hälsa med häst erbjuder insatser individuell och i grupp som planeras utifrån klientens behov, mående och önskan.
Vi håller till på Ängstugans hästcenter utanför Skeda i Linköping med tillgång till gårdar i Finspång och Åtvidaberg. Till gården kan du komma som privatperson eller genom företag och förening samt skola, vård, socialtjänst och boenden.
På Ängstugan där den stora delen av vår verksamhet bedrivs finns paddock, ridhus, terrängbana och milslånga skogsvägar. 

Målgrupper


 • Privatpersoner
 • Företag och föreningar
 • Skola
 • Vård
 • Socialtjänst
 • Boenden


Vi möter personer inom LSS, missbruk, psykisk ohälsa, stress och utbrändhet, våld och trauman men även personer som "bara" vill njuta av naturen och djuren.


Lära med hästar


Vi erbjuder ”Lära med hästar” där två i teamet är utbildade handledare och coachar er genom veckorna. Lära med hästar metoden är en välbeprövad, strukturerad och målstyrd metod där vi arbetar för att stärka och utveckla deltagarna inom 4 fokusområden. Självkänsla, självinsikt, samarbetsförmåga, sunda relationer.

Läs mer om metoden här

Insatser

 • Walk and talk
 • Ride and talk
 • Mys och lugn i stallet
 • Utbildningsprogram inom Lära med hästar metoden, 5 eller 10 veckor
 • Må bra läger
 • Teambuilding och kickoff
 • Ridlektion med samarbete och kommunikation i fokus

OM OSS

Teamet Hälsa med häst består av: ett hundpedagogteam med hund och pedagog (fritidshem och idrott), en beteendevetare och stresscoach, en fysioterapeuft, en barnskötare, en behandlingspedagog och en behandlingsassistent.
Vi har tillsammans en stor erfarenhet och kunskap när det kommer till att jobba med personer med npf, trauma och psykisk ohälsa där många av barnen har ofrivillig skolfrånvaro och de vuxna står utanför arbetslivet. Teamet har erfarenhet av att driva och leda projekt där människan och hens behov får vara i fokus. 
Tidigare erfarenhet visar på vinsterna med att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och Hälsa med häst är en del av det arbetet. 

Mer om oss i teamet

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

INSTAGRAMFLÖDE