2024-01-08

Kurser våren 2024

För information och anmälan, kontakta oss via e-post kontakt@halsamedhast.se

2023-05-31  

För information och anmälan, kontakta oss via e-post kontakt@halsamedhast.se

2023-03-14  

Hälsa med häst tilldelas Linköpings Zontaklubbs stipendium 2022 till ett värde av 10 000 kronor. 

”För sitt arbete med att stödja utsatta unga kvinnors möjlighet att leva ett värdigt och självständigt liv"


2022-12-22

Berit Malmqvist-stipendiet på 25 000 kronor tilldelas Paulina Bengtsson.

                                                                         
Fonus Östs motivering:

”Stipendiet till Berit Malmqvists ära tilldelas Paulina Bengtsson – för modet att berätta sin egenhistoria och för sitt outtröttliga arbete för de utsatta. Paulina lyckas ge människor hopp om en väg tillbaka till ett meningsfullt liv efter övergrepp.

Genom sitt engagemang har Paulina förändrat livet för tusentals människor. Hennes berättelse om att bli utnyttjad, våldtagen och såld berör på djupet och hon berättar ärligt och öppet om det hon själv har upplevt. Idag arbetar hon som behandlingsassistent, föreläsare och utbildare där hon hjälper till att bryta myter och bidrar med redskap, unika insikter och kunskaper.

Paulina är grundare av Novahuset – en förening mot sexuellt våld som arbetar stödjande, uppsökande och förebyggande. Idag driver hon även verksamheten Hälsa med häst, där personer inom LSS, psykisk ohälsa, stress och utbrändhet, våld och trauman får stöd och aktiviteter genom kontakten med hästar. 2020 kom hennes självbiografi "Utnyttjad, våldtagen och såld".

Paulina ger dem hon möter hopp om framtiden trots smärtsamma erfarenheter. Med sin tro på människor och med det friska i centrum visar Paulina att det är möjligt att må bra igen.